Zarejestruj się
Pokaż/Ukryj nawigację

Festiwal promocji gospodarczej Warmii i Mazur

Festiwal jest obowiązkowym wydarzeniem dla wszystkich osób, zajmujących się pozyskiwaniem i obsługą inwestorów, tworzeniem oferty inwestycyjnej, budowaniem potencjału swojego samorządu oraz szeroko pojętą promocją gospodarczą.

Idea Festiwalu

Festiwal ma charakter konferencyjno-warsztatowy i skierowany jest do kadr odpowiedzialnych za promocję jednostek samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego. Jego głównym celem jest zbudowanie trwałej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się marketingiem miejsc oraz ich integracja wewnątrz regionu. Ma się to przyczynić do efektywniejszej współpracy na rzecz promocji i kreowania spójnego, pozytywnego wizerunku całego województwa – zwłaszcza wśród przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz dziennikarzy.

Eksperci zajmujący się ekonomiką regionów i miast twierdzą, że w dzisiejszych czasach profesjonalne i świadome zarządzanie wizerunkiem jednostek terytorialnych jest jednym z najważniejszych zadań w całościowym procesie zarządzania. Tym samym pozytywny wizerunek gmin, miast i regionów stał się ich najcenniejszym, strategicznym kapitałem.

 

Wkrótce szczegóły

 

Współorganizatorem tegorocznej VIII edycja Festiwalu jest Gmina Kurzętnik.

Dwudniowe wydarzenie odbędzie się 13 i 14 września 2018 roku w Ośrodku Wypoczynkowym "Partęczyny" (teren Gminy Kurzętnik) nad Jeziorem Wielkie Partęczyny.

 


Dotychczas odbyło się siedem edycji festiwalu – w Jabłoni w pobliżu Pisza, Elblągu, Ełku, Działdowie, Giżycku, Ostródzie oraz Iławie. Były to pierwsze tego typu wydarzenia o charakterze konferencyjno-warsztatowym skierowane do kadr odpowiedzialnych za promocję jednostek samorządu terytorialnego w województwie.

 

 

Konkurs PRO Warmia i Mazury


W ramach festiwalu odbywa się konkurs na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu terytorialnego PRO Warmia i Mazury. Główną ideą przedsięwzięcia jest podnoszenie standardów działań marketingowych oraz upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej, prowadzonej przez samorządy regionu.

Kliknij i dowiedz się więcej

 

Organizatorzy


Pomysłodawcą i głównym organizatorem Festiwalu jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. W 2018 roku Festiwal organizowany jest we współpracy z Gminą Kurzętnik.

 

Patroni festiwalu

Patroni festiwalu: