fbpx

Pokaż/Ukryj nawigację
X Festiwal odbędzie się wiosną 2021 roku

Festiwal promocji gospodarczej Warmii i Mazur

Festiwal jest obowiązkowym wydarzeniem dla wszystkich osób, zajmujących się promocją w tym promocją gospodarczą. Festiwal jest miejscem, w którym mają możliwość spotkać się osoby zajmujące się budowaniem potencjału swojego samorządu, pozyskiwaniem i obsługą inwestorów, tworzeniem oferty inwestycyjnej.

Idea Festiwalu

Festiwal ma charakter konferencyjno-warsztatowy i skierowany jest do kadr odpowiedzialnych za promocję jednostek samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego. Jego głównym celem jest zbudowanie trwałej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się marketingiem miejsc oraz ich integracja wewnątrz regionu. Ma się to przyczynić do efektywniejszej współpracy na rzecz promocji i kreowania spójnego, pozytywnego wizerunku całego województwa – zwłaszcza wśród przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz dziennikarzy.

Eksperci zajmujący się ekonomiką regionów i miast twierdzą, że w dzisiejszych czasach profesjonalne i świadome zarządzanie wizerunkiem jednostek terytorialnych jest jednym z najważniejszych zadań w całościowym procesie zarządzania. Tym samym pozytywny wizerunek gmin, miast i regionów stał się ich najcenniejszym, strategicznym kapitałem.

 

 

Współorganizatorem tegorocznej 9 edycja Festiwalu jest Miasto Mrągowo.

Dwudniowe wydarzenie odbędzie się w dniach 3 i 4 października w Hotelu MRĄGOWO RESORT & SPA (Mrągowo, ul. Giżycka 6).

 


Dotychczas odbyło się osiem edycji festiwalu – w Jabłoni w pobliżu Pisza (2011), Elblągu (2012), Ełku (2013), Działdowie (2014), Giżycku (2015), Ostródzie (2016), Iławie (2017) oraz w Tereszewie na terenie Gminy Kurzętnik (2018). Były to pierwsze tego typu wydarzenia o charakterze konferencyjno-warsztatowym skierowane do kadr odpowiedzialnych za promocję jednostek samorządu terytorialnego w województwie.

 

 

Konkurs PRO Warmia i Mazury

Od 2012 roku w ramach festiwalu odbywa się konkurs PRO Warmia i Mazury na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji z województwa warmińsko-mazurskiego. Główną ideą konkursu jest podnoszenie standardów działań marketingowych oraz upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej, zorientowanej na dynamizację rozwoju społeczno-gospodarczego Warmii i Mazur.
 
Mamy poczucie, że prezentując najlepsze projekty marketingowe, realizowane na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Warmii i Mazur wpływamy na poprawę wizerunku naszego regionu.
 

Organizatorzy


Pomysłodawcą i głównym organizatorem Festiwalu jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. W 2019 roku Festiwal organizowany jest we współpracy z Gminą Miasto Mrągowo.

 

 

Patroni festiwalu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI