Zarejestruj się
Pokaż/Ukryj nawigację

Konkurs PRO
Warmia i Mazury

Główną ideą przedsięwzięcia jest podnoszenie standardów działań marketingowych na rzecz wzrostu atrakcyjności oraz poprawy wizerunku województwa województwa warmińsko-mazurskiego.

Ważne jest również upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej prowadzonej przez samorządy regionu, zorientowanej na dynamizację rozwoju społeczno-gospodarczego tych miejsc oraz popularyzacja partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi czy mediami.

Do tegorocznej edycji konkursu PRO Warmia i Mazury 2018 można zgłaszać projekty w terminie od 16 lipca do 16 sierpnia.


Konkurs kierowany jest przede wszystkim do samorządów lokalnych (gmin i powiatów) z województwa warmińsko-mazurskiego, mogą w nim wziąć udział także instytucje otoczenia biznesu i instytucje naukowe działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (m.in.: inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry.) Projekty promocyjne zgłaszane do konkursu mogą być projektami realizowanymi w partnerstwie (np. z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, mediami i in.).Laureatów tegorocznej siódmej edycji konkursu poznamy 13 września 2018 roku, podczas uroczystej gali kończącej pierwszy dzień VIII Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmia i Mazury.