fbpx

Pokaż/Ukryj nawigację

Konkurs PRO
Warmia i Mazury

Główną ideą przedsięwzięcia jest podnoszenie standardów działań marketingowych na rzecz wzrostu atrakcyjności oraz poprawy wizerunku województwa warmińsko-mazurskiego.

Ważne jest również upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej prowadzonej przez samorządy regionu, zorientowanej na dynamizację rozwoju społeczno-gospodarczego tych miejsc oraz popularyzacja partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i mediami.

Do dziewiątej edycji konkursu PRO Warmia i Mazury 2020 można zgłaszać projekty, których realizacja rozpoczęła się i jeszcze trwa lub rozpoczęła się i zakończyła pomiędzy 1 października 2019 roku a 31 grudnia 2020 roku.


Konkurs kierowany jest przede wszystkim do samorządów lokalnych (gmin i powiatów) z województwa warmińsko-mazurskiego, mogą w nim wziąć udział także instytucje otoczenia biznesu i instytucje naukowe działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (m.in.: inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry.)

Projekty promocyjne zgłaszane do konkursu mogą być projektami realizowanymi w partnerstwie (np. z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, mediami i in.).

Laureatów tegorocznej dziewiątej edycji konkursu poznamy podczas uroczystej gali kończącej pierwszy dzień Jubileuszowego X Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmia i Mazury jesienią tego roku.  

Szczegóły wkrótce.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI