fbpx

Pokaż/Ukryj nawigację

FORMULARZ ZGŁOSZENIA do konkursu „PRO WARMIA i MAZURY 2020”

 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia uczestnika do konkursu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszenia oraz przesłanie „Karty Projektu” wykonanej w formie prezentacji multimedialnej Programu PowerPoint o maksymalnej wielkości 10 MB, wykonanej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 2 do regulaminu konkursu.

Pliki do pobrania:

1. Regulamin konkursu

2. Oświadczenie o akceptacji regulaminu konkursu
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
4. Karta projektu

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA

  1. Projekt

  Nazwa projektu promocyjnego:

  Proszę zaznaczyć kategorię, do której projekt jest zgłaszany:

  2. Uczestnik – zgłaszający:

  3. Dane kontaktowe:

  (do osoby odpowiedzialnej/upoważnionej za zgłoszenie w/w projektu do Konkursu "PRO WARMIA i MAZURY 2020")  Uwaga!
  1. Dla każdego zgłaszanego projektu należy wypełnić osobny e-formularz.
  2. Wraz z Formularzem zgłoszenia należy przesłać „Kartę Projektu”.
  3. Ostateczny termin nadsyłania kompletnych zgłoszeń mija 15 marca 2021 r.
  4. Formularz zgłoszenia wraz z „Kartą projektu” należy wypełnić poprzez stronę www.festiwalpromocji.pl
  5. Ewentualne dodatkowe materiały należy przesłać na adres e-mail: biuropromocji@warmia.mazury.pl oraz do wiadomości na adres PROWiM.konkurs@warmia.mazury.pl wpisując w temacie wiadomości: dodatkowe materiały „Konkurs PRO WARMIA i MAZURY 2020” lub pocztą na adres podany w Regulaminie konkursu.

  4. Pliki do załączenia:

  Karta Projektu w formie prezentacji Power Point (rozszerzenie ppt lub pptx, maksymalna wielkość 10mb)

  Oświadczenie o akceptacji regulaminu konkursu (podpisany skan w formacie pdf, maksymalna wielkość 7mb)

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podpisany skan w formacie pdf, maksymalna wielkość 7mb)

  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI