fbpx

Pokaż/Ukryj nawigację

Prelegenci Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2019

Agnieszka Pietrowicz

Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.

twarz i ramiona modej uśmiechniętej kobiety

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Finanse Międzynarodowe i Bankowość, studiów podyplomowych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Prawo Zamówień Publicznych. Posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu i w zarządzaniu projektami realizowanymi z dofinansowaniem UE. Absolwentka licznych kursów i szkoleń, w tym Akademii Młodych Dyplomatów w Warszawie, Programu Discover Management Program na IEDC Bled School of Management w Słowenii. Jako dyrektora Parku zajmuje się pozyskiwaniem inwestorów, budowaniem relacji biznesowych, inicjowaniem działań klastrowych, współpracą z inkubatorami, parkami technologicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi usługi na rzecz rozwoju biznesu. Współpracuje z podmiotami sektora prywatnego, ośrodkami badawczo – rozwojowymi oraz instytucjami naukowymi w celu promowania rozwoju lokalnych technologii oraz pobudzania działalności innowacyjnej, działania na rzecz zwiększania konkurencyjności przedsiębiorców działających w Ełku. Do lutego 2019 r.  sprawowała funkcję naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Ełku. 

Anna Ciesielska

Wiceprezes Instytutu Przedsiębiorczości i Nowych Technologii Sp. z.o.o., spółki z branży szkoleniowo-doradczej.

mloda uśmichnięta konita siedzi ma biurku w tle krzesła i ściana z ramkami

Właściciel Działu Marketingu, agencji zajmującej się outsourcingiem działów marketingu w strukturach firm. Menadżer Inkubacji Startupów – Start-up Heroes Platfora Startowa dla Nowych Pomysłów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, PARP. Pierwszy kobiecy prezydent Rotary w Olsztynie, członek założyciel Rotary Club Olsztyn Varmia. Od 13 lat pracy zawodowej związana z obszarem marketingu i sprzedaży. Współwłaściciel Instytutu Przedsiębiorczości i Nowych Technologii (IPiNT), który specjalizuje się w budowie i rozwoju przedsiębiorstw z naszego regionu poprzez właściwy dobór oraz konsekwentną realizację usług doradczych i szkoleniowych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań firm oraz ich klientów. Swoją pracę zespół poprzedza wnikliwą analizą potrzeb przedsiębiorstwa i jego celów pracując na efektach. Aktualnie IPiNT współpracuje z 45 trenerami z różnych branż. W przeciągu ostatnich 3 lat firma przeprowadziła usługi doradcze i szkoleniowe dla 1331 firm i instytucji uzyskując średnią ocenę 4.8/5.

Anna Jankowska

Manager ds. HR w Grupie Meblowej „Szynaka”.

twarz i tora pani Anny Jankowskiej na biłyłm tle

odpowiedzialna za kształtowanie strategii personalnej spółek Grupy, nadzorowanie procesów zarządzania kadrami oraz kształtowanie wizerunku pracodawcy. Od ponad 15 lat zajmuje się tematyką kadrową, pozyskiwaniem, szkoleniem i rozwojem pracowników. W związku ze zmieniającym się rynkiem pracy i potrzebami pracodawcy zainteresowała się propozycją edukacyjną, doborem kierunków kształcenia oraz perspektywami zatrudnienia młodych ludzi. Była zaangażowana w organizację praktyk zawodowych u pracodawcy, w tym w opracowanie programu stypendialnego dla uczniów szkół branżowych i wprowadzenie nowego zawodu. Zajmowała się również programem praktyk studenckich oraz staży absolwenckich. Jest magistrem administracji, ukończyła również studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, menedżer HR na Wydziale Finansów i Zarządzania WSB w Gdańsku oraz studia podyplomowe Doradztwo zawodowe i coaching kariery na Wydziale Finansów i Zarządzania WSB w Toruniu.

Aleksandra Lemańska

Prezes zarządu Fundacji Alternatywnej Edukacji "ALE". Mentorka, coach, doradca.

twarz i ramiona pania Aleksnadty Lemańskiej na tle ceglanej ściany

Z wykształcenia psycholog, certyfikowany trener umiejętności psychologicznych. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz Szkoły Liderów PAFW i Programu Rozwojowego dla Liderów Społecznych „Dwa sektory, jedna wizja.” Wieloletnie doświadczenie szkoleniowe, doradcze, coachingowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mentorka dla organizacji pozarządowych w regionie i kraju. Autorka i realizatorka kilkudziesięciu projektów m.in. z programów POKL, FIO, PROW, RPO WiM, POWER, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Fundacji PZU, Erasmus+, Programu Młodzież w Działaniu oraz ze środków samorządów na poziomie wojewódzkim i lokalnym, w obszarze aktywizacji społeczno-obywatelskiej i zawodowej oraz edukacji do przedsiębiorczości. Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i eksperckich, w tym w latach 2016-2018 specjalista ds. projektów społecznych w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, koordynujący m.in. prace nad projektem Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej. Członek grupy konsultacyjnej przy Urzędzie Marszałkowskim ds. programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie. Nagrodzona wyróżnieniem Uskrzydleni 2016 Stowarzyszenia Pro Kultura i Sztuka w Olsztynie za zasługi dla animacji kulturowej w regionie. Od 2012 roku prowadzi Fundację Alternatywnej Edukacji "ALE", której główną misją jest wspieranie przedsiębiorczości młodzieży w nurcie edukacji pozaformalnej, poprzez tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju kariery w branżach kreatywnych.

Barbara Bąkowska

Doradca przedsiębiorczości, trener biznesu.

twarz i ramiona pania Barbary Bąkowskiej

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (kierunek technologia żywności). Ukończyła studia podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie Przedsiębiorczością w Prywatnej Wyższej Szkole Bussinesu i Administracji oraz Akademię Psychologii Przywództwa przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od 25 lat prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, jednej z najprężniej działających Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie warmińsko-mazurskim. Stowarzyszenie obecnie obsługuje ok 4,5 tys. firm w ramach Bazy Usług Rozwojowych refundując koszty szkoleń i doradztwa oraz udzielając pożyczek zarówno na rozpoczęcie działalności gospodarczej jak i na rozwój firm z całego województwa.

dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof UWM

Dyrektor Akademii Biznesu UWM w Olsztynie

twarz i tors pana Bogdana Włodarczyka

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia w 2011 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. MBA – Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów, RSM Erasmus University, BCC, Warszawa 2009. Doktor habilitowany – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2019. Wykładowca w Akademii Bankowej w Gdańsku i WszBiB, WSzZ, UWM w Olsztyn (autor i współautor ponad 40 publikacji w czasopismach naukowych przygotowanych na podstawie badań empirycznych, prelegent i współorganizator licznych konferencji z dziedziny ekonomii dla nauki i praktyki gospodarczej). Członek specjalista spoza Rady Komisji Budżetu i Finansów przy Radzie Miejskiej w Elblągu kadencji 1998-2002; członek Zespołu Doradczo- Konsultacyjnego przy Prezydencie Miasta Elbląga (2002-2003). Współorganizator Instytutu Zarządzania i Finansów w WSzZ w Elblągu. Członek Rady Nadzorczej Warmińsko Mazurskiej Kasy Chorych w Olsztynie – wiceprzewodniczący Rady; obecnie przewodniczący Rady Społecznej NFZ w Olsztynie (3 kadencja). Współorganizator, Członek Izby Przemysłowo-Handlowej w Elblągu. Były członek: Klubu Rotary, BCC Olsztyn. Przewodniczący Komisji Konkursowej Konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play” w regionie Warmii i Mazur od 2005 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej OTBS Olsztyn w latach 2007-2012. Przewodniczący Rady Nadzorczej EPEC w Elblągu od 2012 r., od 2015 r. członek Rady Nadzorczej Wipasz S.A.

Bronisław Reddig

Przedsiębiorca, szef Relacji Społecznych w Michelin Polska S.A.

siedzacy za biurkiem pana Bronisław Reddig

Od ponad 20 lat związany z obszarem HR. Odpowiadał za indywidualne zarządzanie karierami pracowników, rozwój kompetencji, szkolenia i współpracę Michelin ze szkołami średnimi i wyższymi. W roku 2018 organizował uruchomienie programu „studiów dualnych” dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Specjalista w wykorzystaniu „profili kompetencji" w planowaniu szkoleń i budowaniu indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego pracowników.

Grzegorz Krzysztof Górski

Ekspert, pedagog, menadżer.

zdjęcie twarzy i ramion Grzegorza Górski

Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie. Absolwent studium doktoranckiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Kolegium Zarządzania i Finansów, Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, jak również Wyższej Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie na kierunku: Informatyka i Ekonometria i co najważniejsze absolwent prowadzonej obecnie przez siebie szkoły. Od 2001 roku czynnie związany z oświatą. Członek zespołu do spraw cyfryzacji edukacji w ramach współpracy z Ministerstwem Edukacji. Członek zespołu eksperckiego ZG ZNP kształcenie Dualne Zawodowe, współtwórca i doradca w wielu projektach unijnych na rzecz podnoszenia jakości edukacji. Ekspert i autor zestawów egzaminacyjnych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w ramach projektu „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Nauczyciel, wykładowca akademicki. O roli społeczeństwa cyfrowego i jego wpływu na gospodarkę nauczał już na początku XXI wieku, co potwierdzają jego publikacje naukowe: Transakcje elektroniczne w Polsce na tle zwyczajów płatniczych i rozwoju rynku teleinformatycznego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 74, SGH, Warszawa 2006. Rola Społeczeństwa Informacyjnego w rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 79, SGH, Warszawa 2007

Krzysztof Kamiński

Przedsiębiorca, prezes zarządu spółki ALNEA

Kierownik naukowego projektu badawczo-rozwojowego z zakresu robotyki. Absolwent Prawa i Administracji oraz Mechaniki i Budowy Maszyn na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak Michelin, CNH, Kongsberg Automotive, ArcelorMittal i innych. Obecnie zajmuje stanowisko prezesa zarządu spółki ALNEA oraz kierownika naukowego projektu badawczo-rozwojowego z zakresu robotyki. W tym obszarze spółka realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod roboczą nazwą „oko dla robota”. Dzięki niemu powstał elastyczny system pozycjonowania robota w przestrzeni, współpracujący z robotami przemysłowymi. ALNEA od 10 lat skutecznie wdraża w przemyśle rozwiązania z obszaru Przemysłu 4.0. Zajmuje się także promocją szkolnictwa zawodowego oraz idei Przemysłu 4.0. Organizuje coroczną konferencję „Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu”. Jest autorem programu wspierania uczniów w wyborze zawodu „Laboratorium. Mój profil”. Został nagrodzony Wektorami 2018 oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Mirosław Hołubowicz

Samorządowiec, wiceprezydent Ełku.

zdjęcie twarzy i torsu pana Mirosława Hołubowicza

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, studiów podyplomowych w zakresie administracji (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego). Od 2018 roku drugi zastępca prezydenta miasta Ełku. Realizuje zadania w zakresie mienia komunalnego, infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji oraz porządku i bezpieczeństwa. W latach 2016-2017 - komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, a wcześniej wieloletni komendant powiatowy w Ełku.

Maciej Ostrowski

Dyrektor Doskonalenia Organizacji ELTEL Networks Energetyka SA

zjdęcie twarzy i torzu pana Macieja Ostrowskiego

Project menadżer IPMA D, IPMA R&D, asesor w konkursie IPMA Project Excellence Award. Odpowiedzialny za realizację projektów infrastrukturalnych, budowę Centrum Badawczo – Rozwojowego oraz projektów związanych ze zmianą kultury organizacyjnej. Zaangażowany we współpracę z szkołami zawodowymi, uczelniami, rozwój talentów. Absolwent studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów, socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zarządzania na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim.

Marcin Piwowarczyk

Przedsiębiorca, dyrektor Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie.

zdjęcie twarzy i ramion pana Marcina Piwowarczyka

Po ukończeniu studiów na Politechnice Warszawskiej zaczął pracę w Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie jako automatyk, następnie awansował na kierownika wydziału technicznego. W latach 1998 i 1999 członek Rady Nadzorczej Mlekpolu, uczestniczył w rozmowach połączeniowych z Okręgową Spółdzielnią Mrągowo. Od 2000 roku dyrektor ZPM Mrągowo. Obecnie firma jest największym producentem sera w Polsce.

Mirosław Stegienko

Samorządowiec, burmistrz Olsztynka.

na zdjeciu twarz i ramiona pana Mirosława Stegienko

Absolwent Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie (mgr inż. rolnictwa). Od 1990 roku aktywnie pracujący w Samorządzie Gminy Olsztynek, a od 1999 roku w Samorządzie Powiatowym. Aktualnie burmistrz Olsztynka sprawujący ten mandat 3 - trzecią kadencję. Człowiek słusznej postury i wielu tekstów.

Michał Szulc

Trener i doradca w dziedzinie marketingu.

zdjęcie twarzy i ramion pana Michała Szulca

Menadżer i Skarbnik Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju "PIONIER". Od 10 lat związany z sektorem pozarządowym, w którym działa w obszarach wspierania aktywności młodzieży, popularyzacji i rozwoju wolontariatu oraz upowszechniania społecznie użytecznych rozwiązań z branży ICT. Na co dzień pracuje w branży szkoleniowej, gdzie jako trener i doradca z zakresu marketingu, działa głównie z osobami i podmiotami, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze światem biznesu. Ponadto zajmuje się tworzeniem gier symulacyjnych (m.in. z zakresu przedsiębiorczości), wykorzystywanych jako narzędzia szkoleniowe.

Mariusz Korpoliński

Trener wystąpień publicznych.

zdjęcie twarzy i ramion Mariusza korpolińskiego w tle widać flagi Polski i Unii

Założyciel Grupy Doradczo-Szkoleniowej Corpo Leader. Doświadczony i wszechstronny konferansjer. Ekspert w branży eventowej. Zrealizował z sukcesem ponad 1000 eventów. Dziennikarz z 20-letnim stażem, przez wiele lat pracował m.in. w Telewizji Polskiej i Polskim Radio. Twórca i były wykładowca programu nauczania w szkole teatralnej „Praca aktora z mikrofonem". Lektor kilkudziesięciu audiobooków. Charyzmatyczny komentator sportowy, licencjonowany spiker stadionowy PZPN. Taktowny moderator trudnych debat. Były radny Rady Miasta Olsztyna oraz aktor.

Dr hab. Jerzy Przyborowski

Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, były członek Zespołu PKA ds. wypracowania wzorców projakościowych kształcenia na kierunkach pedagogicznych oraz kierunkach z prowadzoną specjalnością nauczycielską.

zdjęcia twarzy oraz ramion Jerzego Przyborowskiego

Absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Stopień naukowy doktora z zakresu ogrodnictwa uzyskał w 1992 (SGGW w Warszawie). Obecnie reprezentuje dyscyplinę naukową rolnictwo i ogrodnictwo, specjalność: genetyka, hodowla i biotechnologia roślin. Jest autorem/współautorem ponad 47 publikacji oryginalnych. W dorobku znajduje się także jedna monografia w języku polskim i rozdział monografii w języku angielskim oraz 2 skrypty. Był kierownikiem lub głównym wykonawcą ośmiu projektów badawczych KBN, MNiSW i NCN. Ponadto jest autorem 11 wzorów użytkowych (odmian Salix spp. i sekwencji nukleotydowych). W latach 2010-15 kierował projektem edukacyjnym pn. „Kierunek zamawiany receptą na najlepszych specjalistów ochrony środowiska” o budżecie 8,4 mln zł. Ponadto brał udział w przygotowaniu innych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Odbył długoterminowe staże naukowe w USA (10 miesięcy) i Australii (3 miesiące). Za działalność naukową i organizacyjną był odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2007) oraz kilkakrotnie wyróżniany nagrodami JM Rektora.
W 2016 roku, na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi został powołany do składu Rady Społecznej Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa. Kieruje Międzykatedralną Pracownią Biotechnologii Roślin na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję Prorektora ds. Kształcenia, a od 2016 roku pełni funkcję Prorektora ds. Kształcenia i Studentów oraz I Zastępcy Rektora UWM w Olsztynie. Jako prorektor odpowiada za realizację polityki kształcenia, wdrażanie nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym, rozwój współpracy dydaktycznej w kraju i zagranicą, w szczególności podejmowanie działań na rzecz studentów we współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz nadzoruje projekty edukacyjno-szkoleniowe finansowane ze środków zewnętrznych.

Paweł Lesiak

Dyrektor Finansowo-Administracyjny firmy EGGER BISKUPIEC Sp. z o. o.

zdjęcie twarzy i ramion pana Pawła Lesiaka

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. W swojej karierze zawodowej związany był z różnymi branżami – produkcja, dystrybucja, sprzedaż detaliczna i usługi. Pracował dla znanych polskich przedsiębiorstw, m.in. Wittchen Sp. z .o. o., OSDW Azymut w grupie wydawniczej PWN, White Eagle Aviation Sp. z o. o., Kisan Sp. z o. o. oraz Selena Vostok ooo. Związany był również z dużymi międzynarodowymi firmami – Iveco Poland Sp. z o. o. oraz MMI International Sp. z o. o. Będąc dyrektorem finansowym pełnił również w niektórych podmiotach funkcje członka zarządu. Z wykształcenia inżynier mechanik (Politechnika Warszawska), ukończył również podyplomowe studia MBA w WSZiP w Warszawie. Posiada tytuł ACCA – brytyjskiego stowarzyszenia finansistów.

Robert Stępowski
Ekspert ds. marketingu terytorialnego i politycznego.

zdjęcia twarzy i ramion pana Roberta Stępowskiego

Trener, wykładowca i konsultant. Założyciel platformy www.MarketingMiejsca.com.pl (2008). Autor corocznych raportów „Wydatki i działania promocyjne polskich miast i regionów” oraz wielu książek m.in. „Marketing terytorialny. Jak zbudować i wypromować markę miejscowości?”, „Promocja marki. Poradnik dobrych praktyk”, „Jak wygrać wybory samorządowe 2019?”, „Marketing polityczny”, „City placement. Miasto w filmie. Film w mieście”, „Video marketing w mediach społecznościowych, czyli kieszenie pełne telewizji”. Za kilka miesięcy ukaże się jego książka „PlaceBranding.pl”. Aktualnie prowadzi własną firmę doradczo-szkoleniową i wydawnictwo ROSTER. Jeden z najbardziej znanych w Polsce ekspertów marketingu politycznego i marketingu terytorialnego. 

Dr hab. Stanisław Bułajewski

Burmistrz Mrągowa.

Stanisław Bułajeski siedzący za biurkiem

Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, konstytucjonalista, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor ponad 70 publikacji naukowych. Od 2005 r. jest radcą prawnym. Radny rady miejskiej w Mrągowie w latach 1998-2002, radny rady powiatu mrągowskiego w latach 2002-2014, radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2018. Obecnie burmistrz Mrągowa. Specjalizuje się w zakresie prawa konstytucyjnego, prawa samorządowego, a w szczególności w problematyce prawa miejscowego i kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego. Od wielu lat prowadzi szkolenia na temat legislacji (tworzenia prawa miejscowego) w jednostkach samorządu terytorialnego. Od niemal 20 lat udziela porad prawnych i pomaga osobom potrzebującym pomocy prawnej.

Tomasz Korczyński

Managing counsel, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons.

zdjęcie twarzy i ramion Pana Tomasza Korczyńskiego

Członek zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Uznawany jest za jednego z czołowych ekspertów-praktyków PPP w Polsce. Skutecznie doradzał przy realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno stronie publicznej, jak i prywatnej. Jest też doradcą prawnym w Fundacji Centrum PPP oraz zasiada w Radzie International Project Finance Association (IPFA) w Polsce. Był ekspertem Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” ds. związanych z nowelizacją ustawy o PPP. Jest prelegentem w Polsce i za granicą na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce PPP, jak również wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, gdzie od siedmiu lat prowadzi zajęcia z tej dziedziny. Ponadto zasiada w gronie władz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Dr Tomasz Wierzejski

Prodziekan ds. planów i programu kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

zdjęcie twarzy i ramion pana tomasza wierzejskiego

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne. W 2004 r. rozpoczął pracę naukową w Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskał w 2010 r. Tytuł rozprawy doktorskiej "Makroekonomiczne determinanty internacjonalizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce". Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół umiędzynarodowienia procesów gospodarczych, ekonomicznych aspektów integracji państw oraz polityk gospodarczych Unii Europejskiej - szczególnie polityki rolnej oraz polityki walutowej. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedsiębiorstwa międzynarodowego, organizacji rynku w Unii Europejskiej oraz międzynarodowej integracji gospodarczej.

Prof. UWM, dr hab. Wiesława Lizińska

Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

zdjęcie profesor Wiesławy Lizińskiej

Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na problematyce międzynarodowych stosunków gospodarczych, a w szczególności dotyczą bezpośrednich inwestycji zagranicznych, klimatu inwestycyjnego, obszarów uprzywilejowanych gospodarczo na świecie, w tym szczególnie specjalnych stref ekonomicznych i ich znaczenia dla rozwoju gospodarczego. Kierownik i wykonawca krajowych (w tym finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki) i międzynarodowych projektów naukowo-badawczych, czego efektem jest ponad 160 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Aktywnie rozwija naukowo-dydaktyczną współpracę na arenie krajowej i międzynarodowej, uczestnicząc m.in. w konferencjach, seminariach i stażach. Współpracuje z instytucjami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, koncentrując się na mechanizmach i narzędziach wspierania sytemu pozyskiwania i obsługi inwestorów oraz wspierania rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI