fbpx

Zarejestruj się
Pokaż/Ukryj nawigację

Prelegenci Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2018

Rafał Radzymiński

Dziennikarz, redaktor naczelny magazynu MADE IN Warmia & Mazury

Zdjęcie Pana Rafała Radzymińskiego

Od prawie 20 lat pracuje w mediach jako dziennikarz prasowy i redaktor. Dziennikarstwo skończył na studiach podyplomowych, choć – jak podkreśla – w tym zawodzie żaden dyplom, a wyłącznie solidna praktyka, pasja i żywe zaciekawienie materią sprawiają, że jest się osobą, która może przekazać coś ciekawego swoim odbiorcom. Pięć lat temu współtworzył lifestylowy magazyn MADE IN Warmia & Mazury, którego jest redaktorem naczelnym.

Anna Sapieha

Ekspert Public Relations

zdjęcie Pani Anny Sapiecha

Pracuje w referacie e-promocji w Departamencie Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Przez 11 lat pracowała jako multimedialny dziennikarz w radiu TOK FM, gdzie zdobyła nominację do prestiżowej nagrody Grand Press. W 2015 roku założyła agencję PR-ową, przygotowując i realizując działania z zakresu PR i marketingu m.in. dla takich marek jak Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych, Marketing Prawa, Loft Aparts czy Zamek Niemodlin. Ukończyła Uniwersytet Łódzki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz podyplomowe studia PR Professional Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Adam Mikołajczyk

Ekspert marketingu terytorialnego

zdjęcie Pana Adama Mikołajczyka

Międzynarodowy ekspert marketingu terytorialnego, pasjonat brandingu i rozwoju miast. Z dziedziną doradztwa marketingowego dla sfery publicznej (w tym głównie JST) związany od ponad 15 lat. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna – Zarządzanie Miastem i Regionem oraz akademii The Chartered Institute of Marketing (Londyn/Warszawa). Jako konsultant w Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki w początkach lat 2000 był współtwórcą pierwszych strategii marketingu i rozwoju turystycznego miast i regionów w Polsce (m.in. dla Województwa Pomorskiego, miasta Łeby, regionu Suwalszczyzny, uzdrowiska Supraśl). Od 2010 r. prezes zarządu Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc. Trener i konsultant w kilkudziesięciu projektach szkoleniowo-edukacyjnych w obszarze promocji turystycznej oraz inwestycyjno-gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego. Współtwórca strategii marek terytorialnych, strategii marketingowych i strategii promocji, m.in. dla Warszawy, Krakowa, Gdańska, regionu Małopolski, Łódzkiego oraz Gruzji itp.

Michał Bartoszewicz

Wydawca MADE IN Warmia & Mazury

zdjęcie Pana Michała Bartoszewicza

Właściciel agencji marketingu zintegrowanego Auris Media Group oraz wydawca magazynu MADE IN Warmia & Mazury. To jedyny w regionie, wysokiej jakości bezpłatny lifestylowy magazyn o biznesie, modzie, kulturze, ciekawych ludziach, ich pasji i wyjątkowych miejscach – o wszystkim tym, co warte poznania w naszym regionie. Stworzony wedle światowych kanonów branży mediowej i hołdujący złotej zasadzie: myśl globalnie, działaj lokalnie. Inspirują nas Warmia i Mazury, a ściślej ludzie, którzy tę krainę czynią wyjątkową. Którzy tu żyją i kreślą odważne plany, a świat podpatruje ich z zazdrością. Chcemy rozbudzać do działania, lepszego życia i z każdym numerem udowadniać, że żyjemy w regionie wyjątkowym.

Grzegorz Brenk

Prezes Advanced Phosphorus Removal Solutions

zdjecie Pana Grzegorza Brenk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, mgr ekonomii. Koordynator powiązania kooperacyjnego PROBIOCLUSTER – w efekcie czego powstał Instytut Technologii Mikrobiologicznych w Turku. Wieloletni zarządzający spółkami prawa handlowego oraz członek rad nadzorczych. Specjalista w zakresie organizowania i prowadzenia współpracy międzynarodowej – rozwijał współpracę na rynkach azjatyckich – w Japonii oraz krajów nadbałtyckich: Litwy, Łotwy, Estonii, a także Ukrainy, Białorusi i Rosji. Założyciel firmy Advanced Phosphorus Removal Solutions Sp. z o.o., a obecnie – prezes zarządu Advanced Phosphorus Removal Solutions Sp. z o.o. i autor oraz współautor zgłoszeń patentowych w zakresie ochrony wód gruntowych i powierzchniowych.

Leszek Dec

Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zdjęcie Pana Leszka Dec

Magister nauk społecznych na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: Organizacja i Zarządzanie Oświatą oraz Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy. W latach 2007-2010 był Wiceprezesem Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (SSSE S.A.). Zarządzał również dwoma ośrodkami wypoczynkowymi. Od kilku kadencji jest także Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego. Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w lutym 2016 roku. Efektem ponad dwuletniej pracy w Zarządzie SSSE S.A. jest pozyskanie największego inwestora jakim jest Tanne Sp. z o.o. z Grupy Fabryki Mebli „FORTE"S.A. W latach 2016-2018 Zarząd Spółki udzielił aż 52 zezwoleń na prowadzenie działalności na obszarze Strefy. W tym czasie przekroczony został również próg 3,5 miliardów zł poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz utworzonych 10 tysięcy miejsc pracy.

Tomasz Woszczyk

Specjalista ds. ochrony wód powierzchniowych

Zdjęcie Pana Tomasza Woszczyk

mgr inż. budownictwa, absolwent Politechniki Poznańskiej. Koordynator powiązania kooperacyjnego PROBIOCLUSTER – w efekcie czego powstał Instytut Technologii Mikrobiologicznych w Turku. Wieloletni zarządzający spółkami prawa handlowego oraz członek rad nadzorczych. Specjalista w zakresie organizowania i prowadzenia współpracy międzynarodowej – rozwijał współpracę na rynkach azjatyckich – Japonii oraz krajów nadbałtyckich: Litwy, Łotwy, Estonii, a także Ukrainy, Białorusi i Rosji. Założyciel firmy Mikronatura Środowisko Sp. z o.o. (2011). Realizator projektów badawczo-rozwojowych (m.in. GEKON/NCBR), zaś obecnie – konsultant ds. rekultywacji wód gruntowych i powierzchniowych oraz wdrożeń nowych technologii w tej dziedzinie.

Mirosław Odziemczyk

Pełnomocnik Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi

zdjęcie Pana Tomasza Odziemczyk

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz kierunku zarządzania funduszami strukturalnymi UE w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.  Specjalista w zakresie marketingu terytorialnego. Współautor projektów dotyczących standaryzacji obsługi inwestorów w samorządzie, tworzenia regionalnego systemu wsparcia biznesu, wsparcia działań studyjno-koncepcyjnych w przygotowaniu terenów inwestycyjnych, analiz atrakcyjności inwestycyjnej regionów oraz budowania narzędzi marketingowych promujących ofertę inwestycyjną gminy. Autor projektu „Wzorcowa witryna internetowa gminy przeznaczona dla inwestorów”. Odpowiedzialny za koordynację współpracy pomiędzy PAIH SA i SSE w zakresie przygotowania i promocji oferty inwestycyjnej oraz monitoring zagadnień związanych z funkcjonowaniem stref. Autor oraz uczestnik ponad dwustu szkoleń i konferencji dla przedstawicieli samorządu regionalnego, Specjalnych Stref Ekonomicznych i przedsiębiorców.

Mirosław Hiszpański

Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych

zdjęcie Pana Mirosława Hiszpańskiego

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunek politologia. Założyciel i pierwszy redaktor naczelny Radia UWM FM. Od 2002 r. prezes Krajowej Agencji Informacyjnej. Od 2005 roku prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Olsztynie. Od 2010 prezes Instytutu Badawczo-Szkoleniowego. Członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

dr. hab Mirosław Gornowicz

Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesor UWM

zdjęcie Pana Mirosława Gornowicz

Od 2009 roku członek rady nadzorczej AZS UWM. W 1979 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Technologii Żywności b. Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W latach 1979-1983 pracował w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa AR w Krakowie jednocześnie odbywając studia doktoranckie w swojej macierzystej Uczelni. W 1983 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych.
Uczestniczył w wielu kongresach, konferencjach i innych formach współpracy naukowej w Danii, Niemczech i Szwajcarii. Jest autorem lub współautorem 58 oryginalnych prac naukowych, 64 komunikatów naukowych, 11 innych artykułów i ok. 30 opracowań dla praktyki. Aktualne zainteresowania naukowe dotyczą zwłaszcza organizacji rynków żywnościowych w UE oraz wpływu integracji europejskiej na polski sektor żywnościowy.

Wojciech Dereszewski

Wójt Gminy Kurzętnik

zdjęcie Pana Wojciecha Dereszewskiego

Samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, od 2010 roku nieprzerwanie pełni funkcję wójta gminy Kurzętnik. Laureat prestiżowego konkursu ogólnopolskiego Wójt Roku 2013, Eko Lider 2013, uhonorowany licznymi odznaczeniami i medalami między innymi: "Zasłużony Dla Rolnictwa", "Za Zasługi Dla Obronności Kraju", "Za Zasługi Dla Pożarnictwa", "Za Zasługi Dla Sportu", "za szczególne zasługi dla Policji". Współzałożyciel Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Lubawska", członek Stowarzyszenia Młodych na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zasiada we władzach Gminnego Zarządu Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. Inicjator Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenach Parku Przemysłowego w Nielbarku. Prowadzi także działania w kierunku rozwoju polityki mieszkaniowej na terenie Gminy Kurzętnik. Zainicjował program wsparcia budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, pn. „Dobrze wykorzystaj 500+ – działki za pół ceny", który znany jest w całej Polsce. Obecnie, pracuje nad rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w Kurzętniku i budową 160 mieszkań w latach 2018-2022. Ukoronowaniem tego są liczne tytuły i nagrody przyznane Gminie Kurzętnik.

dr hab. Rafał Warżała

Ekspert, ekonomista

zdjęcie Pana Rafała Warżała

Adiunkt, absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Zatrudniony w Katedrze Makroekonomii od 2000 r. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskał w 2005 r., na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego)". Promotor: dr hab. Janusz Heller, prof. UWM w Olsztynie. Zainteresowania naukowe: wahania koniunktury gospodarczej, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, przestrzenne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego, rynek turystyczny.

Wojciech Śmieszek

Prezesa Polskiej Izby Turystyki Oddziału Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

zdjęcie Pana Wojciecha Smieszek

Ukończył zarządzanie i marketing na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz roczny kurs Management w ICAN Institute wydawcy Harvard Business Review. Od 2012 roku pełni funkcję prezesa Polskiej Izby Turystyki Oddziału Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zaś od ponad 20 lat jest współwłaścicielem Biura Podróży „Szarpie Travel” – jednego z największych w Polsce organizatorów turystyki dzieci i młodzieży. Twierdzi, że odkąd zdobył Mont Blanc – a było to dwie dekady temu – jego życie toczy się z górki. Dlatego teraz coraz chętniej eksploruje głębiny – nic nie daje mu takiej przyjemności jak… nurkowanie.

dr Marcin Bogdański

Ekspert, ekonomista

zdjecie Pana Marcina Bogdańskiego

Adiunkt, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W Katedrze Makroekonomii zatrudniony od 2005 roku. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2011 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawiając rozprawę doktorską pt. "Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego w Polsce". Promotorem rozprawy był dr hab. Janusz Heller, prof. UWM. Od 2012 roku uczestniczy w pracach Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych. W ramach działalności Centrum był współautorem dwóch opracowań naukowych dotyczących delimitacji obszaru funkcjonalnego aglomeracji olsztyńskiej oraz założeń do strategii rozwoju Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego. Członek grupy tematycznej "Gospodarka. Rynek pracy. Finanse" powołanej w celu aktualizacji Strategii Rozwoju Olsztyna. Zainteresowania naukowe: rozwój regionalny i jego uwarunkowania, gospodarka miejska, gospodarka przestrzenna.