Zarejestruj się
Pokaż/Ukryj nawigację

Prelegenci Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2016

dr Wioleta Witczak-Smolnik

Dyrektor Departamentu Informacji i Komunikacji PAIiIZ SA

Doświadczony ekspert z kilkunastoletnią praktyką zawodową w dziedzinie komunikacji i public relations zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Była m.in. rzecznikiem prasowym w czasie Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej z ramienia Ministerstwa Gospodarki i wykładowcą Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Trener medialny i wewnętrzny. Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące m.in. budowy i poprawy wizerunku, tworzenia i realizacji strategii komunikacyjnych, a także zasad współpracy z mediami, wystąpień publicznych czy komunikacji wewnętrznej. Dyrektor Departamentu Informacji i Komunikacji Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Była także doradcą i konsultantem w biurze komunikacji Europejskiej Agencji Kosmicznej, ESA/ESOC w Darmstadt. Tworzyła liczne strategie PR i konsultowała projekty wizerunkowe zarówno dla instytucji, jak i firm prywatnych w kraju i za granicą. Posiada ugruntowaną wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu promocji i utrwalone relacje z mediami w Polsce i na rynkach międzynarodowych. Ukończyła London School of Public Relations oraz Uniwersytet Śląski.

Piotr Jasionowski

Prezes Zarządu Ostróda Yacht

Związany ze stocznią Ostróda Yacht od 1988 roku. Jego zawodowa kariera rozpoczęła się od praktyk na wydziale prefabrykacji K3 w Stoczni Gdańskiej oraz biurze projektowo-konstrukcyjnym Stoczni Północnej w Gdańsku Zakład Produkcyjny w Ostródzie. W 1998 został Prezesem Zarządu "Ostróda Yacht" Sp. z o.o. - Grupa „Gdańska Stocznia Remontowa”, a od 2001 roku „Ostróda Yacht” Sp. z o.o. - Beneteau Group, Francja. Oprócz pracy zawodowej prowadzi aktywną działalność społeczną: jest współzałożycielem oraz członkiem Stowarzyszenia Przemysłu Jachtowego „Polskie Jachty”, wiceprezesem Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – „POLBOAT” oraz European Boating Industry - Europejska Federacja Przemysłu Jachtowego z siedzibą w Brukseli. Od 2011 roku jest członkiem Rady Nadzorczej i Wiceprezesem International Council of Marine Industry Associations – Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Przemysłu Jachtowego.

Czesław Najmowicz

Burmistrz Ostródy

Pasjonat sportu, maratończyk Mieszkaniec Ostródy, działacz samorządowy sprawujący od 2012 r. urząd Burmistrza Ostródy, społecznik, pasjonat sportu. Aktywny członek wielu organizacji i stowarzyszeń. Swoją działalność prowadzi m.in. w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, Stowarzyszeniu „Na rzecz jakości w Oświacie”, Radzie Ruchów Katolickich. Działacz sportowy, nauczyciel, trener i wychowawca. Od 1972 roku do chwili obecnej nieprzerwanie uprawiał biegi długodystansowe. Był Akademickim Mistrzem Polski w biegach średnich i długich. Prowadził także treningi w klubie MLKS w Ostródzie, a jego wychowankowie zdobywali medale na Mistrzostwach Polski w kategorii: junior i młodzieżowiec.

 

dr Rafał Warżała

Doktor nauk ekonomicznych

Pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydziale Nauk Ekonomicznych, w Katedrze Makroekonomii. Naukowo zajmuje się procesami ekonomicznymi zachodzącymi zarówno w gospodarce jako całości, jak również w poszczególnych regionach. W szczególności – analizą koniunktury gospodarczej w Polsce oraz w województwie warmińsko-mazurskim.

 

 

dr Jacek Poniedziałek

Doktor nauk humanistycznych

Socjolog, absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego (studia podyplomowe w zakresie polityki rozwoju regionalnego), adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztynie. Autor monografii naukowych oraz kilkunastu artykułów w periodykach naukowych i rozdziałów w zbiorowych monografiach. Naukowo zajmuje się socjologią regionu – tożsamością regionalną, teorią regionu, kwestią regionalizmu oraz społeczno-kulturowymi wymiarami rozwoju regionalnego; oraz socjologią narodu – teoriami etnogenezy oraz procesami unarodowienia chłopów polskich. 

Krzysztof Mikunda

Agencja Reklamowa MATRIX

Założyciel i właściciel Agencji Reklamowej MATRIX w Olsztynie (od 1989 roku). Specjalista ds. marketingu i komunikacji. Twórca wielu skutecznych kampanii politycznych zarówno poselskich jak i senatorskich. Od kilkunastu lat wykładowca kontraktowy UWM w zakresie zarządzania marką. Współpracował przy tworzeniu wielu strategii sprzedażowych dla firm regionu i Polski. Współautor strategii komunikacji RPO 2014-2020. Autor jednego z największych w kraju projektów marketingu sportowego - Around the World Project, który odbył się pod Patronatem Marszałka Sejmu, w barwach KGHM Polska Miedź S.A. i PGNiG S.A.

dr hab. inż Wiesława Lizińska

 

Pracuje w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na problematyce napływu kapitału zagranicznego do Polski oraz kreowania odpowiedniego  klimatu inwestycyjnego. W jej pracy naukowo-badawczej i praktycznej ważne miejsce zajmują instytucje otoczenia biznesu, które współtworzą ten klimat, szczególnie na poziomie władz samorządowych, czy też specjalnych stref ekonomicznych. Kierownik i wykonawca krajowych i międzynarodowych projektów naukowo-badawczych, czego efektem jest ponad 180 publikacji naukowych i popularno-naukowych. 

dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego 

Pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, autor licznych książek i artkułów na temat rozwoju regionalnego i lokalnego, a także inwestycji zagranicznych w Polsce. Ekspert w obszarze planowania strategicznego. Współpracuje z samorządami terytorialnymi w zakresie dokumentów strategicznych i programowych. Szczególnie ceni współpracę z samorządami województwa warmińsko-mazurskiego. Od 2007 roku prowadzi firmę doradczą Geoprofit.  

Paweł Harajda

Członek zarządu Stowarzyszenia OLCAMP

Założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia OLCAMP, które zajmuje się rozwojem branży technologicznej na Warmii i Mazurach. Organizator ponad 100 spotkań dla miłośników marketingu, fanów technologii i młodych przedsiębiorców. Współorganizator 54-godzinnego maratonu startupów „Startup Weekend Olsztyn”. Współzałożyciel i członek rady Fundacji Startup Poland.

Norbert Kaczan

Dziennikarz 

Pracuje w mediach od 1999 r. Przez blisko dekadę był szefem promocji oddziału jednego z ogólnopolskich koncernów medialnych. Absolwent studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku public relations. Autor wielu akcji promocyjnych oraz blisko 6 tysięcy artykułów i notatek prasowych. Obecnie pracuje na stanowisku redaktora.

Michał Młotek

Starszy specjalista ds. promocji w Porcie Śródlądowym w Iławie

Przez ponad cztery lata odpowiadał za promocję turystyczną i gospodarczą w Urzędzie Miasta Iławy. Autor wydarzeń i kampanii promocyjnych nagrodzonych główną nagrodą w konkursie „Pro Warmia i Mazury” w 2013 i 2014 roku. Obecnie starszy specjalista ds. promocji w Porcie Śródlądowym w Iławie. Prywatnie zajmuje się promocją miejsc przez historię. Poszukiwacz skarbów, odkrywca historii, autor książek i cyklu filmów o historii Prus Wschodnich.

Juliusz Mićko

Współwłaściciel Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zarządzania Projektami Informatycznymi w Dublin Business School. Od 2003 roku związany z branżą gier komputerowych i marketingu. W latach 2011-2016 swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Dublinie, Amsterdamie oraz Luksemburgu oraz zdalnie z Olsztynie jako menedżer projektów marketingu społecznościowego, performance marketingu i public relations w branży gier video. Obecnie współwłaściciel Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. Odpowiada za działania promocyjne firmy, rozwój nowych usług oraz obsługę klientów indywidualnych i biznesowych.

Agnieszka Kołaczek

Kierowniki operacyjny polskiego oddziału Aviation Services Ireland

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, specjalność filologia angielska. Zawodowe doświadczenie zdobywała w Dublinie, gdzie rozpoczęła pracę w Aviation Services Ireland. Firma na co dzień zajmuje się usługami wsparcia rozliczeniowego dla przemysłu lotniczego i współpracuje z największymi i najbardziej dochodowymi liniami na świecie. Jej siedziba znajduje się w Dublinie, choć biura operacyjne mieszczą się w Winston-Salem w Północnej Karolinie oraz … w Olsztynie. A to dzięki działaniom Agnieszki Kołaczek, która wróciła w rodzinne strony (pochodzi z Lidzbarka Warmińskiego) i jest obecnie kierownikiem operacyjnym polskiego oddziału Aviation Services Ireland.  

Marek Jarmołowicz

Redaktor Naczelny Telewizji Kopernik 

Związany z mediami od 1998 roku. Przez ostatnią dekadę związany z grupą EUROZET (m.in. Radio ZET, Planeta FM, ANTYRADIO, Radio ZET Gold), choć dziennikarskie doświadczenie zdobywał również w Polskim Radiu oraz TVP. Od 2015 roku redaktor naczelny Telewizji Kopernik, będącej wizytówką stylu życia mieszkańców Olsztyna oraz całego regionu Warmii i Mazur. Na dobre nie rozstał się jednak z rozgłośniami radiowymi, bowiem nadal prowadzi cotygodniową audycję „Puls Olsztyna” w Radio ZET Gold.

Łukasz Goździor

Dyrektor Fundacji "Marka dla Polski"

Absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 2009-2015 dyrektor Biura Promocji Miasta Poznań. Odpowiedzialny za wdrażanie i realizację Strategii Marki Poznań oraz powstanie w skali ogólnopolskiej Sytemu Koordynacji Promocji Miasta, narzędzia zarządzającego marką Poznań. Inicjator wielu innowacyjnych rozwiązań w marketingu miejsc (m.in. Konsorcjum Marki Poznań i Fotoportal). W 2011 roku uzyskał tytuł dyrektora „Marketingu Roku”, natomiast dwa lata później w rankingu Brief uznany za jednego z 50. najbardziej kreatywnych w biznesie. Od maja 2015 roku dyrektor Fundacji Marka dla Polski, której celem jest stworzenie brandingu i budowa marki Polska.  

Piotr Burczyk

Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (filologia polska i zarządzanie) oraz University of Minnesota (Master of Public Affairs). Odpowiedzialny za organizację spotkań biznesowych z przedstawicielami krajów skandynawskich oraz niemieckojęzycznych. Zajmuje się również nadzorem i obsługą inwestycji krajowych i zagranicznych. 

Bartosz Baca

Założyciel i Partner BBSG, ekspert Komisji Europejskiej ds. rynku lotniczego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa Uniwersytetu Rennes 1 we Francji oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Założyciel i partner w BBSG – niezależnej firmie doradczej. Jest ponadto ekspertem Komisji Europejskiej ds. rynku lotniczego. W swojej codziennej pracy poszukuje innowacyjnych metod zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej miast i regionów oraz narzędzi służących lepszemu zrozumieniu potrzeb inwestora. Realizuje złożone projekty związane z analizami atrakcyjności inwestycyjnej, wsparciem samorządów lokalnych w pozyskiwaniu inwestora. 

Radosław Zawadzki

Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku Administracja, Podyplomowych Studiów Menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej oraz Podyplomowych Studiów Marketing Terytorialny – Promocja Rozwoju Regionów i Miast Uniwersytetu Warszawskiego. Odpowiedzialny za realizację kampanii promocyjnej „Mazury Cud Natury”, związanej z udziałem polskiego kandydata w światowym konkursie Fundacji New7Wonders na Siedem Nowych Cudów Natury.