Zarejestruj się
Pokaż/Ukryj nawigację

Festiwal promocji gospodarczej Warmii i Mazur

Festiwal jest obowiązkowym wydarzeniem dla wszystkich osób, zajmujących się pozyskiwaniem i obsługą inwestorów, tworzeniem oferty inwestycyjnej, budowaniem potencjału swojego samorządu oraz szeroko pojętą promocją gospodarczą.

Idea Festiwalu

Festiwal ma charakter konferencyjno-warsztatowy i skierowany jest do kadr odpowiedzialnych za promocję – zwłaszcza gospodarczą – jednostek samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego. Jego głównym celem jest zbudowanie trwałej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się marketingiem miejsc oraz ich integracja wewnątrz regionu. Ma się to przyczynić do efektywniejszej współpracy na rzecz promocji i kreowania spójnego, pozytywnego wizerunku całego województwa – zwłaszcza wśród przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz dziennikarzy.

Eksperci zajmujący się ekonomiką regionów i miast twierdzą, że w dzisiejszych czasach profesjonalne i świadome zarządzanie wizerunkiem jednostek terytorialnych jest jednym z najważniejszych zadań w całościowym procesie zarządzania. Tym samym pozytywny wizerunek gmin, miast i regionów stał się ich najcenniejszym, strategicznym kapitałem.

 

Tegoroczna VII edycja festiwalu odbędzie się 9 i 10 listopada 2017 roku w Iławie.

Wkrótce szczegóły

 


Dotychczas odbyło się sześć edycji festiwalu – w Jabłoni w pobliżu Pisza, Elblągu, Ełku, Działdowie, Giżycku oraz Ostródzie. Były to pierwsze tego typu wydarzenia o charakterze konferencyjno-warsztatowym skierowane do kadr odpowiedzialnych za promocję jednostek samorządu terytorialnego w województwie.

 

Konkurs PRO Warmia i Mazury


W ramach festiwalu odbywa się konkurs na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu terytorialnego PRO Warmia i Mazury. Główną ideą przedsięwzięcia jest podnoszenie standardów działań marketingowych oraz upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej, prowadzonej przez samorządy regionu.

Kliknij i dowiedz się więcej

 

Organizatorzy


Pomysłodawcą i głównym organizatorem Festiwalu jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. W 2017 roku Festiwal organizowany jest we współpracy z miastem Iława.

 

Patroni festiwalu

Patroni festiwalu: