Zarejestruj się
Pokaż/Ukryj nawigację

Konkurs PRO
Warmia i Mazury

Główną ideą przedsięwzięcia jest podnoszenie standardów działań marketingowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i instytucje otoczenia biznesu z Warmii i Mazur na rzecz wzrostu atrakcyjności oraz poprawy wizerunku województwa.

Ważne jest również upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej prowadzonej przez samorządy regionu, zorientowanej na dynamizację rozwoju społeczno-gospodarczego tych miejsc oraz popularyzacja partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi czy mediami.

 

W tegorocznej edycji konkursu jury będzie oceniało projekty w dwóch kategoriach konkursowych:
- promocja ogólna (przyznana zostanie nagroda główna oraz wyróżnienie)
- promocja gospodarcza (przyznana zostanie nagroda główna oraz wyróżnienie)

Inicjatorem i organizatorem konkursu jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.