Zarejestruj się
Pokaż/Ukryj nawigację

Konkurs PRO
Warmia i Mazury

Główną ideą przedsięwzięcia jest podnoszenie standardów działań marketingowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i instytucje otoczenia biznesu z Warmii i Mazur na rzecz wzrostu atrakcyjności oraz poprawy wizerunku województwa.

Ważne jest również upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej prowadzonej przez samorządy regionu, zorientowanej na dynamizację rozwoju społeczno-gospodarczego tych miejsc oraz popularyzacja partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi czy mediami.

 

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało 10 projektów, w tym 8 projektów w kategorii promocja ogólna oraz 2 w kategorii promocja gospodarcza. Jury oceniało projekty w dwóch kategoriach konkursowych:
- promocja ogólna, w której przyznana została nagroda główna oraz wyróżnienie;
- promocja gospodarcza, w której również przyznana została nagroda główna oraz wyróżnienie.

Tegorocznych laureatów i wyróżnionych poznamy podczas Gali Festiwalu, która odbędzie się 9 listopada w Iławie, w Hotelu PORT 110 

 

Inicjatorem i organizatorem konkursu jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.